15 juni: informatieavond PaTZ voor huisartsen

Woensdag 15 juni 2016, 20.00-21.30 Informatieavond PaTZ voor huisartsen
Plaats: IKNL, Hatertseweg 1, 6533 AA Nijmegen


In samenwerking met consortium PalZO organiseert IKNL een informatieavond over PaTZ; palliatieve thuiszorg.
Een vorm van samenwerking van groepen huisartsen samen met enkele wijkverpleegkundigen bij de zorg voor ongeneeslijk zieken.

Lees meer: 15 juni: informatieavond PaTZ voor huisartsen

Agendaplanning consortium PalZO bijeenkomsten 2016

Stuurgroepvergaderingen:

Woensdag 20 januari 2016 : 9.00 – 11.00  IKNL Hatersteweg 1 Nijmegen

Vrijdag 11 maart  2016: 8.30 – 10.00 IKNL  Hatertseweg 1 Nijmegen

Vrijdag 1 april  2016: 10.30 – 12.00 IKNL Hatertseweg 1 Nijmegen

Vrijdag 10 juni 2016: 10.30 – 12.00 IKNL Hatertseweg 1 Nijmegen

Brede consortium bijeenkomsten:

Dinsdag 29 maart 2016: 16 .00 – 18.00 uur  (kort overleg met alle NC’s over terugkoppeling programmalijn en activiteiten)

Dinsdag 28 juni  2016: 17.30- 21.00   ( thematische invulling nader te bepalen)

Dinsdag 20 oktober 2016: 17.30 – 21.00   (thematische invulling nader te bepalen)

Netwerkbijeenkomst 12 nov

Netwerkbijeenkomst 12 november

Stuurgroepvergadering 3 nov

Stuurgroepvergadering PalZO