Nieuws

Nieuw programma Palliatieve Zorg

Het programma: Palliantie. Meer dan zorg
Het ministerie van VWS heeft in juni 2014 aan ZonMw opdracht gegeven het programmavoorstel voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg te ontwikkelen. Het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is als antwoord daarop aangeboden aan VWS. Dit programma is onderdeel van het Nationale Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) waartoe onder andere ook (inter)regionale samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg behoren.

Lees meer: Nieuw programma Palliatieve Zorg

Handreiking “Casemanagers Palliatieve zorg in de eerste lijn”

Casemanagement is al jaren een “hot-item” en op diverse plaatsen en organisaties wordt deze functie divers ingevuld. Het expertisecentrum palliatieve zorg van  het VUmc heeft, in samenwerking met het Expertisecentrum palliatieve zorg van het Radboudumc, in december 2014 een vierjarig landelijk onderzoek naar case managers palliatieve zorg afgesloten.

Lees meer: Handreiking “Casemanagers Palliatieve zorg in de eerste lijn”

HKH Beatrix ondersteunt belang goede palliatieve zorg

Eind 2014 is tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg het startschot gegeven voor het komend Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat loop tot en met 2020. KHK Prinses Beatrix was bij de opening aanwezig.

Lees meer: HKH Beatrix ondersteunt belang goede palliatieve zorg