Nieuws

Routeplanning Consortium PalZO

Essentie

Met een open benadering realiseerde het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost (PalZO) bottom-up draagvlak en wederzijds vertrouwen in de Netwerken Palliatieve Zorg, het Expertisecentrum Radboud en het Integraal Kankercentrum Nederland.
Binnen de consortium regio is met elkaar een onderliggend waardensysteem besproken en hiermee de erkenning gegeven dat onderlinge interactie en samenwerking tussen mensen van groot belang is voor het verbeteren of organiseren van palliatieve zorg. Het is een én-én-én vraagstuk; én beheersen, én presteren, én betrokken zijn bij en met de patiënt.

Lees meer: Routeplanning Consortium PalZO

Project ParkinsonSupport van start!

Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. Veel parkinsonpatiënten en hun naasten ontvangen geen of inadequate palliatieve zorg in de laatste levensfase. Een mogelijke verklaring is dat het bij de ZvP gaat om een ziekte met een sluipend progressief karakter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ongeneeeslijke kanker met een korte periode van plotselinge en snelle achteruitgang. Hierdoor is onduidelijk wanneer sprake is van de ‘laatste levensfase’, en bij wie palliatieve zorg is geïndiceerd.

Het ParkinsonSupport-project heeft als doel zorg voor parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase te verbeteren. Het project is een samenwerking tussen ParkinsonNet, Expertisecentrum Palliatieve zorg Radboudumc, de Parkinson Vereniging, Parkinsoncentrum Radboudumc, ZZG Zorggroep, Buurtzorg Nederland.

Lees meer: Project ParkinsonSupport van start!

Project Zingeving; een consortiumbreed project

In toenemende mate wordt erkend dat aandacht voor de spirituele dimensie van patiënten van invloed is op hun gezondheid, welzijn en herstel. Sinds een jaar of tien wordt er ook in Nederlandse zorginstellingen beduidend vaker gesproken over ‘spiritualiteit’ en ‘spirituele zorg’. Volgens de Nederlandse Richtlijn Spirituele Zorg (2010) behoort aandacht voor de spirituele dimensie tot de zorg van alle zorgverleners. Dit is echter nog geen dagelijkse praktijk.

Lees meer: Project Zingeving; een consortiumbreed project