Vooraankondiging voor de Invitational Conference van het netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland Dinsdag 13 juni 2017 van 16.00 -19.30 uur in het hoofdgebouw van Pro Persona, Nijmeegsebaan 61, 6525 DX Nijmegen

"Een continuüm van vertrouwen" 2013   ◇ 2017   ◇ 2020 Hebben meer patiënten sneller zorg ontvangen op de juiste locatie? Zijn patiënten meer tevreden over de geleverde netwerk zorg? Zijn ervaren knelpunten in de zorg ook zijn opgelost? Wat moet er gebeuren in de netwerk samenwerking om ambitie voor 2020 te realiseren?

Uw bijdrage hierbij is waardevolle input voor ons!

Programma: 16.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers. 16.30 uur: Officiële opening door Toke Piket, netwerkvoorzitter. Daarna geeft Carel Veldhoven, voorzitter programmaraad u een inkijkje over de ontwikkelingen van en de werkbaarheid van “de motor” van het netwerk: de Programmaraad. Hierna volgen presentaties over twee lopende projecten die netwerk breed ondersteunend en richting geven moet worden voor de geleverde zorg. -Rob van de Sande, lector Eerstelijns zorg aan de HAN deelt met u de resultaten van het vooronderzoek “Van tuur naar stuur informatie”. -Hermi Beute, onderwijskundige aan de HAN/VDO vertelt over de ontwikkelingen tijdens fase 2 van het project Leerlandschap Palliatieve zorg. 17.30 uur: Korte pauze met mogelijkheid tot eten. 18.00 uur: Aan u de keuze om tijdens twee rondes van 20 minuten te kiezen uit u korte presentaties van projecten en ontwikkelingen binnen de regio. Een kleine greep uit de workshops die u kunt volgen: - Het Farmabuddy project, een lopend project van de regionale apothekers vereniging, met als doel, patiënt en naasten thuis beter te ondersteunen bij het gebruik van genees- en hulpmiddelen. - Presentatie resultaten onderzoek naar cruciale momenten in communicatie tussen verpleegkundigen en andere zorgverleners , - De vroeg identificatie bij “palliatieve” ALS-patiënten. Een op PaTz geënt project speciaal gericht op de problematiek ervaren door ALS patiënten.

Rond 19.30 uur: Plenaire afsluiting, waarna de mogelijkheid wordt geboden om onder het genot van een drankje na te praten met netwerkpartners en sprekers over de inhoud van hun presentaties.

U ontvangt medio april de officiële uitnodiging per mail en de mogelijkheid voor inschrijving. Mw. drs. Toke Piket, Voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland