T/m 2018 is het mogelijk om in het kader van het programma Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw onderzoek te doen. Dit onderzoek dient inzicht te bieden in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit dit programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg.

 

Op de hoogte blijven? Ga naar www.zonmw.nl/do Lees online  |  Afmelden