Berichten

Enquete informatiebehoefte in de palliatieve zorg

Bent u een zorgprofessional? Help ons dan meer te weten te komen over de informatiebehoefte op het gebied van palliatieve zorg en vul de enquête in!


Wilt u meewerken aan het verbeteren van informatie over palliatieve zorg?

Agora, Fibula en IKNL doen gezamenlijk onderzoek onder zorgprofessionals naar hun behoefte aan informatie over palliatieve zorg. Dit is één van de activiteiten die de partijen gezamenlijk ondernemen in het kader van de intensivering van de samenwerking.


De drie partijen willen zicht krijgen op welke online informatie zorgprofessionals zoeken over palliatieve zorg en welke eisen zij eraan stellen. Hiermee hopen de partijen in de toekomst zorgprofessionals beter te kunnen ondersteunen in het geven van zorg aan patiënten in de palliatieve fase. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder alle zorgprofessionals die te maken kunnen krijgen met patiënten of cliënten in de palliatieve fase.


Doe mee en vul de enquête in!
Met het invullen van de enquête draagt u bij aan het verbeteren van de toekomstige informatievoorziening over palliatieve zorg. Het neemt ongeveer 10 minuten in beslag.


Routeplanning Consortium PalZO

Essentie

Met een open benadering realiseerde het Consortium Palliatieve Zorg Zuid-Oost (PalZO) bottom-up draagvlak en wederzijds vertrouwen in de Netwerken Palliatieve Zorg, het Expertisecentrum Radboud en het Integraal Kankercentrum Nederland.
Binnen de consortium regio is met elkaar een onderliggend waardensysteem besproken en hiermee de erkenning gegeven dat onderlinge interactie en samenwerking tussen mensen van groot belang is voor het verbeteren of organiseren van palliatieve zorg. Het is een én-én-én vraagstuk; én beheersen, én presteren, én betrokken zijn bij en met de patiënt.

Lees meer: Routeplanning Consortium PalZO

Project ParkinsonSupport van start!

Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. Veel parkinsonpatiënten en hun naasten ontvangen geen of inadequate palliatieve zorg in de laatste levensfase. Een mogelijke verklaring is dat het bij de ZvP gaat om een ziekte met een sluipend progressief karakter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ongeneeeslijke kanker met een korte periode van plotselinge en snelle achteruitgang. Hierdoor is onduidelijk wanneer sprake is van de ‘laatste levensfase’, en bij wie palliatieve zorg is geïndiceerd.

Het ParkinsonSupport-project heeft als doel zorg voor parkinsonpatiënten en naasten in de laatste levensfase te verbeteren. Het project is een samenwerking tussen ParkinsonNet, Expertisecentrum Palliatieve zorg Radboudumc, de Parkinson Vereniging, Parkinsoncentrum Radboudumc, ZZG Zorggroep, Buurtzorg Nederland.

Lees meer: Project ParkinsonSupport van start!