Berichten

Project Zingeving; een consortiumbreed project

In toenemende mate wordt erkend dat aandacht voor de spirituele dimensie van patiënten van invloed is op hun gezondheid, welzijn en herstel. Sinds een jaar of tien wordt er ook in Nederlandse zorginstellingen beduidend vaker gesproken over ‘spiritualiteit’ en ‘spirituele zorg’. Volgens de Nederlandse Richtlijn Spirituele Zorg (2010) behoort aandacht voor de spirituele dimensie tot de zorg van alle zorgverleners. Dit is echter nog geen dagelijkse praktijk.

Lees meer: Project Zingeving; een consortiumbreed project

Projectideeën; hoe loopt dat in de praktijk?

Vanuit de eerste rondes van Palliantie zijn er diverse projectideeën ingediend door organisaties binnen het consortium. De vraag is gesteld wat er met de projectideeën en conceptvoorstellen gebeurt als deze niet worden gehonoreerd?

Terechte vraag; elk idee vraagt om een kans!

Lees meer: Projectideeën; hoe loopt dat in de praktijk?

Documentaire 'Voor de stilte' landelijk op tournee

  
Na vele succesvolle vertoningen in Limburg gaat de documentaire ‘Voor de stilte’ van de Limburgse filmmaker Richard Dols nu ook landelijk op tournee.
  
Dols raakt met zijn film de actuele discussie van de decentralisatie in de zorg. Waar de zorg tegenwoordig meestal in harde economische termen wordt  beschouwd, kijkt Dols vooral naar de zachte kant. Wat gebeurt er met je als je weet dat je gaat sterven? En wat kan de reguliere zorg leren van de zorg die gegeven wordt in een hospice?
  
Aan de hand van talenten en herinneringen ontmoeten we zeven mensen in verschillende hospices die hun persoonlijk verhaal met ons delen in de laatste levensfase, die op een indringende manier door Dols wordt neergezet. In het zicht van het nadere einde worstelen allen op geheel eigen wijze met hun angsten. In deze laatste maanden blijkt dat het leven hen meer te bieden heeft dan zij zelf hadden verwacht, waarin we o.a. de liefde voor natuur en een crimineel verleden. Ook zien we zuster Benerink, een vrouw die een levenslang geheim met zich meedraagt.
  
Richard Dols is zelf na de dood van een goede vriend geïnspireerd geraakt om overlijden in algemene zin beter bespreekbaar te maken. Hij vraagt zich af hoe het komt dat zoveel mensen in hun laatste levensfase in een hospice ‘opleven’. 

Lees meer: Documentaire 'Voor de stilte' landelijk op tournee

Patiënt centraal; van visie naar praktijk

In het waardendocument van PalZO wordt gesproken over “een continuüm van vertrouwen”, waarbij de patiënt het uitgangspunt vormt. Iedere partner binnen het consortium wil deze ambitie mede realiseren. Een mooie uitdaging om in 2020 aantoonbaar te kunnen laten zien dat de patiënt ook daadwerkelijk centraal staat. 

Lees meer: Patiënt centraal; van visie naar praktijk

Nieuw programma Palliatieve Zorg

Het programma: Palliantie. Meer dan zorg
Het ministerie van VWS heeft in juni 2014 aan ZonMw opdracht gegeven het programmavoorstel voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg te ontwikkelen. Het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is als antwoord daarop aangeboden aan VWS. Dit programma is onderdeel van het Nationale Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) waartoe onder andere ook (inter)regionale samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg behoren.

Lees meer: Nieuw programma Palliatieve Zorg