Eind 2014 is tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg het startschot gegeven voor het komend Nationaal Programma Palliatieve Zorg dat loop tot en met 2020. KHK Prinses Beatrix was bij de opening aanwezig.

 HKH prinses Beatrix- NCPZ nov 2014

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC participeert volop in dit landelijke programma, dr. YM van der Linden en drs. EJM de Nijs van het EPZ gaven tijdens het Congres twee presentaties over eigen lopend onderzoek.

Wilt u ook een bijdrage leveren, teken dan alvast de petitie voor betere integratie van palliatieve zorg in de Europese Unie via de link http://www.palliativecare2020.eu/declaration/. In deze declaratie staan tien empirisch onderbouwde aanbevelingen voor beleidsmakers en besluitvormers op nationaal en internationaal niveau. Hiermee kan de kwaliteit en beschikbaarheid van palliatieve zorg in Europa verbeteren.