Casemanagement is al jaren een “hot-item” en op diverse plaatsen en organisaties wordt deze functie divers ingevuld. Het expertisecentrum palliatieve zorg van  het VUmc heeft, in samenwerking met het Expertisecentrum palliatieve zorg van het Radboudumc, in december 2014 een vierjarig landelijk onderzoek naar case managers palliatieve zorg afgesloten.

In de handreiking zijn de aanbevelingen voor casemanagement in de palliatieve zorg uit het onderzoek beschreven.
De handreiking en de daarbij behorende bijlagen zijn te vinden in de bibiliotheek van deze site of via deze links:

Bijlagen