Het programma: Palliantie. Meer dan zorg
Het ministerie van VWS heeft in juni 2014 aan ZonMw opdracht gegeven het programmavoorstel voor een Nationaal Programma Palliatieve Zorg te ontwikkelen. Het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg is als antwoord daarop aangeboden aan VWS. Dit programma is onderdeel van het Nationale Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) waartoe onder andere ook (inter)regionale samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg behoren.

Het nieuwe programma heeft dan nu werkelijk een identiteit en we kunnen full speed van start. Het programma heeft als naam ‘’Palliantie. Meer dan zorg’’ gekregen. Met deze naam komt tot uitdrukking dat het een gezamenlijke missie betreft om de palliatieve zorg in Nederland in 2020 op een nog hoger niveau te krijgen. En het gaat om meer dan zorg alleen. De mensen in hun laatste levensfase staan in alle facetten centraal. Het betreft lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten die spelen bij een goede palliatieve zorg.

Het programma Palliantie. Meer dan zorg sluit aan bij de NPPZ matrix. De NPPZ matrix bevat drie kolommen: ‘onderzoek’, ‘onderwijs’ en ‘implementatie’ evenals vier rijen met inhoudelijke thema’s: ‘bewustwording en cultuur’, ‘organisatie en continuïteit van zorg’, ‘zorginnovaties en kwaliteit´, ‘patiënten/naasten participatie’. Deze thema’s refereren aan aspecten van palliatieve zorg die door mensen in het veld zijn aangewezen als bepalend voor goede palliatieve zorg.

Samenwerken, signaleren en stimuleren
De komende 5 jaren is een reis naar betere palliatieve zorg. Samenwerken, signaleren en stimuleren staan centraal hierbij. Samenwerken, waar het kan en moet, signaleren wat goed en beter kan en stimuleren van allerlei initiatieven. Steeds met als focus de mensen in hun laatste levensfase om wie dit programma primair draait. Om dit doel te bereiken wordt geïnvesteerd in een aanpak die breed en open is.

Breed omdat er wordt geïnvesteerd in projecten waarin praktijk, onderwijs en onderzoek hand in hand gaan. Hierbij is veel aandacht voor het ontwikkelen van producten voor praktijk en onderwijs. En een open aanpak omdat zowel mensen in de laatste levensfase en hun naasten, vrijwilligers als zorgverleners een belangrijke rol krijgen in het bepalen van prioriteiten en in het beoordelen van de maatschappelijke relevantie van aanvragen. De aanpak is tevens open omdat het programma zich laat leiden door knelpunten die ervaren worden en die prioriteit moeten krijgen. Deze prioriteiten kunnen dan ook gedurende het programma wijzigen.

ZonMW gaat u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom het programma Palliantie. Meer dan zorg via vooral drie kanalen: de ZonMw website (programmapagina’s), de website van Agora en via tweemaandelijkse nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Op dit moment wordt er een communicatieplan ontwikkeld – samen met Agora – om er voor te zorgen dat alle informatie en ontwikkelingen rondom het programma met u worden gedeeld.