Vanuit de eerste rondes van Palliantie zijn er diverse projectideeën ingediend door organisaties binnen het consortium. De vraag is gesteld wat er met de projectideeën en conceptvoorstellen gebeurt als deze niet worden gehonoreerd?

Terechte vraag; elk idee vraagt om een kans!

De stuurgroep heeft de visie dat wij als consortium willen faciliteren dat goede ideeën ook zonder subsidie een breder draagvlak kunnen krijgen. Dat kan dan leiden tot samenwerking tussen netwerken en/of zorgorganisaties, zonder dat dit een subsidieaanvraag hoeft te zijn voor ZonMw.

We nodigen alle consortiumpartners daarom uit om vooral hun ideeën te blijven delen, hetzij via de kwartiermaker, hetzij op consortiumbijeenkomsten. Wij doen dan ons best om als makelaar te zoeken naar geschikte samenwerkingspartners, waarmee het idee of verbeterproject gerealiseerd kan worden.

Mail gerust naar consortiumzuidoost@radboudumc.nl!