Begin 2015 hebben Fibula, de Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL afgesproken samen te werken aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en consortiumvorming.
Aan het woord: Rob Krol van het IKNL

Mijn naam is Rob Krol, adviseur palliatieve zorg; namens IKNL neem ik deel aan consortium PalZO op bestuurlijk niveau. Daarnaast ondersteun ik het consortium bij het realiseren van de doelstellingen. Als IKNL adviseur ben ik daarbij tamelijk vrij in de wijze waarop dit wordt ingevuld. Wel heb ik af en toe overleg met collega’s elders in het land en zeker met collega’s die in de regio van PalZO actief zijn; oa Marieke Giesen, Roos-Marie Tummers en Herlin Woldberg.

Drie dingen streef ik na bij mijn rol binnen PalZO:

  • Verbinding en samenwerking van de deelnemende partijen, zodat ieder tot zijn recht komt.
  • Toegevoegde waarde voor patiënten en naasten als direct resultaat van de consortiumactiviteiten.
  • Ondersteunen van de kwartiermaker en de stuurgroep bij de consortiumactiviteiten.

Mijn overtuiging is dat samenwerking in consortiumverband meerwaarde kan opleveren door:

  • Synergie door onderlinge uitwisseling en inspiratie.
  • Meer doelmatige uitvoering van innovatie- en verbeterprojecten.
  • Betere borging van verbeteringen in de patiëntenzorg door op grotere schaal te implementeren.
  • Meer solide wetenschappelijke onderbouwing door projecten met een grotere schaalgrootte.
  • Sterke gesprekspartner voor zorgverzekeraars, als het gaat om structurele financiering van zorginnovaties.

Of die meerwaarde ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, hangt natuurlijk helemaal af van hoe de samenwerking in het consortium zich feitelijk ontwikkelt en de mate waarin de betrokken partijen bereid zijn hier in te investeren.

Naast directe participatie in het consortium, probeert IKNL ook andere activiteiten en projecten waarbij zij betrokken is, zoals consultatie, meer en meer op consortiumschaal te organiseren.
Bijvoorbeeld de nascholing van consulenten en de avond- nacht- en weekenddienst voor palliatieve consultatie.