Het ZonMw programma " Palliantie. Meer dan zorg" maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, met heeft als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten.
Actuele informatie vindt u op de website van het NPPZ.

Palliantie. Meer dan zorg: onderdeel Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

Het Programma "Palliantie. Meer dan zorg" is natuurlijk niet het enige middel om de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland te verbeteren. Het programma valt binnen een breed thema Palliatieve Zorg waar tal van organisaties en mensen hun eigen belangrijke rol vervullen. Het kabinet heeft een speerpunt gemaakt van de verbeteringen in de palliatieve zorg en is in 2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) gestart.
Het NPPZ bestaat uit het ZonMw programma "Palliantie. Meer dan zorg", activiteiten in regionale samenwerkingsverbanden (consortia palliatieve zorg) en aanvullend nationaal beleid. Afstemming vindt plaats in een door VWS geïnitieerde brede stuurgroep. Het kabinet investeert van 2014 tot 2020 € 8,5 miljoen per jaar in het programma. Doelen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg:

  • patiënten en naasten kunnen kiezen welke zorg en ondersteuning zij willen in de laatste fase van hun leven
  • er is continuïteit van zorg

Gezamenlijke missie

Het betreft een gezamenlijke missie om de palliatieve zorg in Nederland in 2020 op een nog hoger niveau te krijgen. En het gaat om meer dan zorg alleen. De mensen in hun laatste levensfase staan in alle facetten centraal. Het betreft lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten die spelen bij een goede palliatieve zorg.

Contactgegevens landelijk projectleider

Corna van Tol
T +31 70 349 51 69
E palliatievezorg@zonmw.nl